Financial-Legal Literacy for Europe
LietuviškaiItalianoFrançaisбългарскиEnglish
Financial-Legal Literacy for Europe

Apie projektą

Žemas ES piliečių finansinis ir teisinis raštingumas neigiamai veikia tiek kiekvieno žmogaus gerovę, tiek valstybių narių ir visos ES ekonomiką.

Dėl žemo piliečių finansinio ir teisinio raštingumo ES netenka didelių finansinių ir investavimo galimybių. Finansinis ir teisinis raštingumas įvairiose ES šalyse itin skiriasi, o tai dar labiau didina skirtumus tarp valstybių narių ekonomikų.

Dėl žemo finansinio ir teisinio raštingumo ES piliečiai labiau pažeidžiami ekonomikos svyravimams ir krizinėms situacijoms. Tai sunkina ir visos ES galimybes greičiau įveikti tokius ekonominius iššūkius. Tai iš dalies taikytina ir kalbant apie dabartinę krizę, kilusią dėl COVID-19 pandemijos. Esminiai finansinio ir teisinio raštingumo skirtumai įvairiose ES šalyse rodo, kad būtina imtis priemonių, kurios suteiktų galimybę visiems ES piliečiams pasinaudoti geriausia Europos finansinio ir teisinio švietimo praktika.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, projektu „Finansinis ir teisinis raštingumas Europai“ (FIN-LEG-LIT) siekiama šių tikslų:

Parengti Vadovą („Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai“), skirtą instruktoriams ir besimokantiems suaugusiems kuris būtų paremtas geriausia Europos praktika ir atspindėtų ES tikslus, susijusius su tvariais finansais ir Kapitalo rinkos sąjunga. Vadovas ir E-mokymosi įrankis bus skirti skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse ir regionuose gyvenantiems mažas pajamas gaunantiems ir(arba) mažai įgūdžių turintiems ir(arba) žemos kvalifikacijos suaugusiems. Vadovu galima bus naudotis visoje ES. Juo naudotis galės skirtingą finansinio ir teisinio raštingumo lygį turintys piliečiai.
Sukurti ir palaikyti finansinio teisinio raštingumo E-mokymosi įrankį kurį būtų galima naudoti bet kur ir bet kurioje aplinkoje finansinio-teisinio švietimo kursuose ar individualiam mokymuisi.
Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo instruktorių mokymus kuriuose instruktoriai, naudodami Vadovą ir E-mokymosi įrankį, būtų mokomi perteikti finansinio ir teisinio raštingumo žinias besimokantiems suaugusiems.
Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo mokymus mažas pajamas gaunantiems ir(arba) mažai įgūdžių turintiems ir(arba) žemos kvalifikacijos besimokantiesiems suaugusiems.

Siekdami aukščiau nurodytų tikslų visi projekto partneriai prisidės prie projekto savo atitinkama patirtimi ir kompetencija.

Bus atlikti tyrimai, mokslinės/praktinės informacijos paieška ir analizė, būtina Vadovui sukurti, remiantis geriausia Europos finansinio ir teisinio raštingumo mokymo ir mokymosi praktika. Remdamiesi minėtų tyrimų rezultatais ir besimokančių suaugusiųjų atsiliepimais partneriai sukurs skaitmeninį E-mokymosi įrankį. Projekto dalyviai vykdys seminarus, skirtus tiek finansinio teisinio raštingumo instruktoriams, tiek besimokantiems, ir užtikrins projekto rezultatų sklaidą.

Vykdydami projektą, dalyvaujantys instruktoriai galės naudotis Vadovu ir E-mokymosi įrankiu mokydami suaugusius finansinio ir teisinio raštingumo, ypatingą dėmesį skiriant socialiai ir ekonomiškai nepalankioje padėtyje esantiems besimokantiesiems. Suaugę besimokantieji, tiesiogiai dalyvaujantys projekte, patobulins savo finansinio ir teisinio raštingumo įgūdžius. Sukurtos priemonės bus laisvai prieinamos visiems europiečiams projekto svetainėje, partnerių svetainėse bei kitose socialinėse medijose. Projektas ženkliai prisidės prie bendro integruoto Europos požiūrio į piliečių finansinį ir teisinį švietimą, vystymo.

Projekto partneriai

Projekto koordinatorius

Partneris

Partneris

Partneris

Partneris

Projekto eiga

2020 m. spalio 26 d.

Pirmas projekto partnerių susirinkimas

2020 m. lapkričio 9 d.

Sukurtas logotipas

2020 m. lapkričio 17 d.

Sukurtas projekto tinklapis